Historia

 

Założenie Jeleniej Góry przypisywane jest Bolesławowi Krzywoustemu, jednakże pierwsze zapisy historyczne pochodzą z roku 1281. Nie wiadomo dokładnie kiedy nadano jej prawa miejskie, ale zapiski z roku 1288 podają mieszkańców jako mieszczan, a gród otrzymał nazwę „Hirschberg ”.Jelenia Góra początkowo znajdowała się pod panowaniem książąt jaworsko-świdnickich, a następnie od 1392 pod panowaniem czeskim. W tym czasie panująca w Czechach dynastia Jagiellonów obdarzyła miasto szeregiem przywilejów, m.in. dużą samodzielność czy też możliwość tworzenia własnej monety, a od 1519 możliwość dorocznych jarmarków. Wiek XVI przyniósł miastu bardzo zyskowną branżę jaką była produkcja i sprzedaż płócien lnianych. Niestety wojna trzydziestoletnia przysporzyła miastu najgorszy okres, co spowodowało nie tylko przerwanie produkcji, ale także poważne straty w mieście. Znaczna część miasta uległa spaleniu, a przede wszystkim wszystkie wieże miasta: kościoła, ratusza i bram miasta. Odbudowa była kosztowna i długotrwała, lecz po odbudowie Jelenia Góra stała się jednym z miast kupieckich na Śląsku. Rozwój miasta jednak został ponownie zatrzymany w 1742, wówczas gdy Śląsk został wcielony do państwa pruskiego, co zaowocowało odcięciem miasta od dotychczasowych rynków zbytu towarów. Tkaniny jeleniogórskie zostały także wyparte przez tańsze wyroby angielskie, które wytwarzane były mechanicznie. Niesprzyjająca koniunktura doprowadziła do całkowitego upadku tego rzemiosła na terenie miasta. Wiek XIX przyniósł Jeleniej Górze nowe możliwości, bowiem na jej terenach zbudowano kilka fabryk przemysłowych, a sama miejscowość stała punktem często odwiedzanym przez coraz szersze grono turystów. Spowodowało to wzniesienie wielu hoteli czy restauracji, a także podniesienie produkcji żywności oraz rozpoczęcie sprzedaży pamiątek. Ta tendencja przyczyniła się do doprowadzenia do miasta linii kolejowych: w 1867 funkcjonowały już linie od strony Zgorzelca i Wrocławia. Szczęśliwie dla miasta, II wojna światowa nie pozostawiła żadnych zniszczeń, a okoliczny teren został zajęty przez wojska radzieckie dopiero po kapitulacji Niemiec. Ludność niemiecka została wysiedlona, a Jelenia Góra została przyłączona do terytorium dzisiejszej Polski.